previous pauseresume next

شورای پژوهشی مرکز برگزار می گردد

فارسی

این جلسه در روز دوشنبه مورخ ۱۴/۵/۹۸ در محل سالن کنفرانس های مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک برگزار می گردد. در این جلسه ۵ پروپوزال دانشجویی با حضور رئیس مرکز و اساتید و اعضائ محترم مرکز مطرح می گردد. 

بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک

فارسی

معاون محترم تحقیقات و فناوری سرکار خانم دکتر حق جو به همراه مدیر محترم توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات جناب آقای دکتر قیصری و کارشناس محترم معاونت سرکار خانم شیرانی در تاریخ ۱۶/۴/۹۸ از مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک بازدید کردند. در این بازدید سوابق پژوهشی مرکز و اولویت ها و اهداف مرکز ارائه گردید. نهایتا مقرر گردید مرکز به صورت عملیاتی تر در جهت پیشبرد اهداف خود گام بردارد. 

 

دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز

فارسی

دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک جناب آقای دکتر حداد به راهنمایی اساتید راهنما جناب آقایان دکتر سید محسن حسینی و دکتر ذبیح اله شاهمرادی با عنوان ((بررسی الگوی تغییرات مکانی -زمنی خطر نسبی بروز لیشمانیوز جلدی و عوامل مرتبط بر آن در سال ۸۷-۹۷ در استان اصفهان)) با حضور اساتید و اعضائ محترم در تاریخ ۲۷/۳/۹۸ برگزار گردید. 

جلسه شورای پژوهشی برگزار گردید

فارسی

جلسه شورای پژوهشی به همراه پیش دفاع دو پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی در تاریخ ۹۸/۲/۳۱ در ساعت ۸ صبح با حضور اعضای شورای پژوهشی و اساتید ناظر برگزار گردید. در این شورا طرح های تحقیقاتی و دو پیش دفاع دانشجویان جناب آقای دکتر مصلحی و سرکار خانم آقایی ارائه گردید.

برگزاری چهارمین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست و مو و لیزر

فارسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن متخصصین پوست استان اصفهان و مرکز تحقیقات پوست و سالک، چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه به مدت سه روز، اقدام به برگزاری چهارمین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست و مو و لیزر با حضور متخصصین پوست از سراسر کشور، در سالن کنفرانس بیمارستان میلاد نمودند.

 

جلسه شورای پژوهشی برگزار گردید

فارسی

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ در محل سالن کنفرانس های مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک با حضور ریاست مرکز و  اعضای محترم هیئت علمی در ساعت ۸ صبح برگزار گردید. در این جلسه تعداد ۷ طرح تحقیقاتی و پایان نامه و همچینین یک پیش پروپوزال دکترای تخصصی پژوهشی مطرح شد. 

بازدید کمیته اعتباربخشی آموزش مداوم جامعه پزشکی از مرکز تحقیقات پوست و سالک

فارسی

 این بازدید توسط نمایندگان کمیته اعتبار بخشی آموزش مداوم جامعه پزشکی جناب آقایان دکتر شمشیرگرزاده، نژاد حسین، بستان و سرکار خنم احترامی به منظور بررسی فعالیتهای مرکز تحقیقات پوست و سالک در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ صورت گرفت.

برگزاری جلسه بررسی وضعیت لیشمانیوز و تعیین برنامه و استراتژی در سال ۱۳۹۸

فارسی

این جلسه روز یکشنبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی رئیس مرکز ، اساتید و اعضائ مرکز و کارشناسان و نمایندگان مرکز بهداشت شماره یک و معاونت بهداشت استان اصفهان در محل مرکز برگزار شد. 

در این جلسه مقدمه ای در خصوص بحران سالک ، برنامه های آتی و ضرورت رسیدگی به این موضوع توسط جناب آقای دکتر شاهمرادی بیان شد. همچنین استراتژی های تدوین شده در گذشته، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در رابطه با وضعیت کنونی سالک مورد بررسی قرار گرفت. 

فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک

فارسی

 

به اطلاع می رساند که مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک در راستای اولویتهای پژوهشی ۳ ساله خود تا سال ۱۴۰۰ و در پاسخ به رفع نیازهای پژوهش های  مرتبط با پوست، سالک، سلول های بنیادی پوست و سایر زمینه های مربوط به بیماری های پوست آمادگی خود را برای پذیرش طرح­های پیشنهادی در خصوص موضوعات مرتبط اعلام می دارد.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

فارسی

جلسه شورای پژوهشی در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۵/۲۲ با حضور اعضائ هیئت علمی مرکز در محل سال کنفرانس مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک برگزار گردید. 

در این جلسه ۸ طرح تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی مطرح گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات پوست و سالک RSS
 
 

سایت ها